I år 2024 er der valg til menighedsrådene landet over

 

Til efteråret skal vi vælge de næste 4 års kommende menighedsråd her i Benløse Kirke.

 


          Valgforsamlingen afholdes i Den Gamle skole tirsdag d. 17. september kl. 19.00

 

Hvem kan stille op som kandidat?

For at kunne stille op som kandidat til menighedsrådsvalget, skal du være valgbar i sognet. For at være valgbar skal man opfylde betingelserne for at have valgret.
Disse er: 

- at du skal være medlem af folkekirken
- at du skal have bopæl i sognet eller have valgt at flytte dine parlamentariske rettigheder (valgret) til sognet ved sognebåndsløsning.
- at du skal være fyldt 18 år
- at du skal have dansk indfødsret eller have haft fast bopæl i Danmark uafbrudt i et år forud for afstemningsdagen.

Kandidaterne opstilles således ved, at mødets dirigent spørger, om der er forslag til kandidater. Dirigenten noterer derefter navnene på kandidaterne. Inden afstemningen er der mulighed for, at de opstillede kandidater kan debattere med de fremmødte og hinanden om kirkens fremtid.

Når alle kandidater har tilkendegivet deres opstillen, udformes stemmesedlerne af valgbestyrelsen. Når stemmesedlerne er klar, vil man få mulighed for at afgive sin skriftlige stemme på en stemmeseddel i en opsat stemmeboks og aflevere stemmesedlen i en stemmeboks.  

 

Som afslutning på valgforsamlingen, skal valgbestyrelsen orientere om, hvem der er valgt som kandidater og stedfortrædere. 

Efter valgforsamlingen er det muligt at udløse et afstemningsvalg mellem flere lister og med stemmekort - svarende til et kommunalvalg. 
Det kan ske ved at indlevere en kandidatliste senest 4 uger efter valgforsamlingen. 

 

Efter valget skal det nyvalgte menighedsråd konstituere sig. Det gør de ved, at den først valgte indkalder til det konstituerende møde. 

Det konstituerende møde skal afholdes inden menighedsrådets funktionsperiode, der begynder 1. søndag i advent.
På det konstituerende møde vælger menighedsrådet formand, næstformand og personer til enkeltmandsposter. Der vælges også medlemmer til valgbestyrelsen og udvalg.

 

 

Læs mere om menighedsrådsvalget 2024 her

Du er også velkommen til at kontakte formanden for valgbestyrelsen i Benløse,  Arne Bjerring på tlf. 51 29 09 49.