I år 2024 er der valg til menighedsrådene landet over

 

Til efteråret skal vi vælge de næste 4 års kommende menighedsråd her i Benløse Kirke og allerede til maj måned går processen i gang .

Som første led i menighedsrådsvalget, skal alle menighedsrådet afholde et offentligt orienteringsmøde forud for valgforsamlingen, der holdes i efteråret. 

 

Orienteringsmødet afholdes i Den Gamle skole tirsdag d. 14. maj kl. 19.00

 

Orienteringsmødet er med til at skabe åbenhed omkring valgprocessen og det er her at man kan møde den valgbestyrelse, som vil forestå valget til efteråret.

På orienteringsmødet skal der både orienteres om menighedsrådets arbejde, om kommende opgaver og om menighedsrådsvalget.

 

 

Selve valget

Når vi så har passeret sommeren og så småt går ind i efteråret, går næste fase af valget i gang, for der afholder vi valgforsamling.
På valgforsamlingen opstilles og vælges det nye menighedsråd ved en skriftlig, hemmelig afstemning.
Det er ved denne valgforsamling, at man kan opstille som kandidat til menighedsrådet. 

          Valgforsamlingen afholdes i Den Gamle skole tirsdag d. 17. september kl. 19.00

 

Hvem kan stille op som kandidat?

For at kunne stille op som kandidat til menighedsrådsvalget, skal du være valgbar i sognet. For at være valgbar skal man opfylde betingelserne for at have valgret.
Disse er: 

- at du skal være medlem af folkekirken
- at du skal have bopæl i sognet eller have valgt at flytte dine parlamentariske rettigheder (valgret) til sognet ved sognebåndsløsning.
- at du skal være fyldt 18 år
- at du skal have dansk indfødsret eller have haft fast bopæl i Danmark uafbrudt i et år forud for afstemningsdagen.

Kandidaterne opstilles således ved, at mødets dirigent spørger, om der er forslag til kandidater. Dirigenten noterer derefter navnene på kandidaterne. Inden afstemningen er der mulighed for, at de opstillede kandidater kan debattere med de fremmødte og hinanden om kirkens fremtid.

Når alle kandidater har tilkendegivet deres opstillen, udformes stemmesedlerne af valgbestyrelsen. Når stemmesedlerne er klar, vil man få mulighed for at afgive sin skriftlige stemme på en stemmeseddel i en opsat stemmeboks og aflevere stemmesedlen i en stemmeboks.  HUSK at medbringe valgkortet som er sendt til dig via digital post. Valgkortet er din "billet" til at få en stemmeseddel og være med til at stemme til valget - ganske ligesom ved kommunalvalget og folketingsvalget. 

 

Som afslutning på valgforsamlingen, skal valgbestyrelsen orientere om, hvem der er valgt som kandidater og stedfortrædere. 

Efter valgforsamlingen er det muligt at udløse et afstemningsvalg mellem flere lister og med stemmekort - svarende til et kommunalvalg. 
Det kan ske ved at indlevere en kandidatliste senest 4 uger efter valgforsamlingen. 

 

Efter valget skal det nyvalgte menighedsråd konstituere sig. Det gør de ved, at den først valgte indkalder til det konstituerende møde. 

Det konstituerende møde skal afholdes inden menighedsrådets funktionsperiode, der begynder 1. søndag i advent.
På det konstituerende møde vælger menighedsrådet formand, næstformand og personer til enkeltmandsposter. Der vælges også medlemmer til valgbestyrelsen og udvalg.

 

 

Læs mere om menighedsrådsvalget 2024 her

Du er også velkommen til at kontakte formanden for valgbestyrelsen i Benløse,  Arne Bjerring på tlf. 51 29 09 49.