Navneændring

Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan du søge om navneændring med Mit-ID/Nem-ID.
Ansøgningen behandles i det sogn, hvor du bor. Du finder blanketten inde på borger.dk

Er du født i Sønderjylland, behandles ansøgningen af din sønderjyske fødekommune.

Ændring af fornavn, mellemnavn eller efternavn
Du må ændre dit fornavn, mellemnavn eller efternavn til et der findes på Familieretshusets liste. Listen ajourføres løbende.  Er navnet ikke på listen over godkendte, sender sognet din ansøgning videre til Familieretshuset, som skal godkende eller afvise navneændringen. Navneændringen koster 559,40 kr (2023) og betales i forbindelse med ansøgningen.

Navneændring i forbindelse med vielse
Ønsker du at hedde det samme til efternavn som din ægtefælle i forbindelse med jeres vielse, skal du udfylde ansøgningen inde på borger.dk. Din ægtefælle skal underskrive ansøgningen digitalt med MitID/NemID.
Hvis ansøgningen om navneændring ved vielse sendes senest 14 dage inden vielsen skal finde sted, kan jeres nye navne fremgå af vielsesattesten på vielsesdagen.
Denne navneændring er gebyrfri og vælger I først at ændre jeres fælles efternavn senere, er det også gebyrfrit indtil 3 måneder efter vielsen. 

Læs mere om navneregler, godkendte navne og frister inde på familieretshuset.dk.