Fødselsanmeldelse

Et barn skal fødselsregistreres senest 4 hverdage efter fødslen.

Hvis barnet er født på hospitalet, sørger jordemoderen for personnummer og registrering og anmelder fødslen til jeres bopælssogn og I skal ikke gøre yderligere.
Hvis jeres barn er født uden en jordemoders medvirken, skal I selv sørge for anmeldelse. Det gør I ved at printe blanketten "fødselsanmeldelse" ud fra  borger.dk og aflevere den udfyldt til sognet, hvor moren bor.
Hvis moren ikke har dansk folkeregisteradresse, skal blanketten sendes til det sogn, hvor barnet er født. Fødslen kan ikke anmeldes med NemID. Dette gælder, uanset om du er medlem af folkekirken eller ej.

Registrering af fader- og medmoderskab

Forældre, der ikke er gift og som ønsker fælles forældremyndighed, skal indenfor 28 dage efter fødslen udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring på borger.dk. 
Vælg fanen "Familie og børn" og se under "Faderskab, medmoderskab, forældremyndighed".
Omsorgs- og ansvarserklæringen skal skrives under digitalt af begge forældre.