Priser for kirkegården

Priser for ydelser på Ringsted-Sorø Provstis Kirkegårde

Gældende pr 1. januar 2024

Taksterne for de nævnte ydelser er ens for alle Provstiets kirkegårde. Dertil kan komme andre ydelser, som den enkelte kirkegård ønsker at tilbyde. Taksterne for disse aftales individuelt med Provstiudvalget og medtages i den pågældende kirkegårds ydelseskatalog (takstblad).
Priser vedrørende ren- og vedligeholdelse samt pyntning og timeløn er opgivet med moms.
Barn til og med 14 år betragtes ved tildeling af medlemstilskud som medlem, hvis barnet selv eller mindst 1 af forældremyndighedsindehaverne er medlem af Folkekirken.

ERHVERVELSE
8110 Erhvervelse af 1 kisteplads 11.238,26 kr.
1501 Hækklipning obligatorisk i 30 år 6.489,90 kr.
8115 Tilskud til medlem af Folkekirken 1 kisteplads 11.238,26 kr.
8120 Erhvervelse af 2 kistepladser 22.478,79 kr.
1502 Hækklipning obligatorisk i 30 år 9.188,70 kr.
8125 Tilskud til medlem af Folkekirken 2 kistepladser 22.478,79 kr.

8210 Erhvervelse af ekstra kisteplads 11.238,26 kr.
1511 Hækklipning obligatorisk i 30 år 2.698,20 kr.
8215 Tilskud til medlem af Folkekirken ekstra kisteplads 11.238,26 kr.
8360 Erhvervelse af urnegravsted 1.292,34 kr.
1530 Hækklipning obligatorisk i 10 år 1.514,40 kr.
8365 Tilskud til medlem af Folkekirken urnegravsted 1.292,34 kr.

8110 Erhvervelse af 1 kisteplads i fællesgrav (kendt eller anonym) 11.238,26 kr.
2111 Græsgravsted m. plade1 kisteplads. Obligatorisk i 30 år 9.428,10 kr.
Eller
2061 Pleje anonym kisteplads. Obligatorisk i 30 år 3.142,50 kr.
8115 Tilskud til medlem af Folkekirken 1 kisteplads 11.238,26 kr.
8360 Erhvervelse urneplads i fællesgrav (kendt eller anonym) 1.292,34 kr.
2212 Græsgravsted m. plade 2 urnepladser Obligatorisk i 10 år 2.789,70 kr.
Eller
2051 Pleje anonym urneplads. Obligatorisk i 10 år 466,80 kr.
8365 Tilskud til medlem af Folkekirken urneplads 1.292,34 kr.

FORNYELSE og FORLÆNGELSE
Prisen udregnes som henholdsvis 1/30 (kiste) og 1/10 (urne) af ovenstående priser ganget med antal år, gravstedet ønskes forlænget.

BEGRAVELSE
9000 Gravkastning 6.461,71 kr.
9005 Tilskud til medlem af Folkekirken 6.461,71 kr.
9020 Gravkastning barnegrav 2.006,26 kr.
9025 Tilskud til medlem af Folkekirken 2.006,26 kr.
9050 Urnenedsættelse 488,47 kr.
9055 Tilskud til medlem af Folkekirken 488,47 kr.
9060 Urnenedsættelse dobbelt dybde 732,14 kr.
9061 Tilskud til medlem af Folkekirken 732,14 kr.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
1201 Udvidet pleje og vedligeholdelse kistegravsted pr. år 875,60 kr.
1202 Udvidet pleje og vedligeholdelse dobbelt kistegravsted pr. år 1.254,77 kr.
1214 Udvidet pleje og vedligeholdelse ekstra kisteplads pr. år 380,29 kr.
1229 Udvidet pleje og vedligeholdelse urnegravsted pr. år 543,12 kr.

GRANDÆKNING
5001 Grandækning eller granpyntning 1 kisteplads 420,15 kr.
5014 Grandækning eller granpyntning ekstra kisteplads 140,05 kr.
5021 Grandækning eller granpyntning urnegravsted 278,97 kr.

BLOMSTERPYNTNING
6400 Forårsblomster (Stedmoder) pr. plante 14,81 kr.
6500 Sommerblomster (Is Begonia) pr. plante 17,08 kr.

TIMELØN
7005 Timeløn for ekstraordinære arbejder 363,22 kr.

RESERVATION
Hvis kirkegården giver mulighed for reservation af gravsted, opkræves der årligt 200,00 kr. for fastholdelse af reservationen.

Mangler du yderligere oplysninger kan de findes på Ringsted-Sorøs provstis hjemmeside.