Kirkegården

Benløse kirkegård passes af Ringsted sogn.
Ved behov for anskaffelse af gravsted eller urnegravsted , kontakt da Ringsted Kirkekontor:
Tlf.: 57 61 11 61, tast 2
Telefontid: Mandag - fredag kl. 10 - 13.
E-mail: benloese@ringstedsogn.dk

Udskiftning af hække 2023
Buskbomhækkene på Benløse Kirkegård er ramt af 2 forskellige sygdomme, hvor planterne til sidst helt dør.
Vi ved godt, at de seneste år ikke har været tilfredstillende for gravstedsejere og at der har været for sølle planter eller manglende planter omkring jeres gravsteder. 
Menighedsrådet har brugt flere år på at skaffe penge til at få en rådgiver til at udfærdige et projekt for udskiftinng af alle buksbomhækkene. Opgaven går i gang efter påske og varer ca. 3 uger frem. 
Der kommer til at være lidt rodet i perioder og af flere omgange på kirkegården, da projektet bliver taget i tre etaper. 
Vi håber at I vil bære over med os, så vi kan komme i mål med denne meget store opgave, så I fremover får nogle meget flotte gravsteder, hvor I kan mindes jeres afdøde med respekt.
/Herdis Petersen, formand for "Det stående Udvalg"

Udskiftning af hække

Sidste nyt om hækkeudskiftningen, maj 2023
Vi er nu kommet i gang med at skifte hækkene ud på kirkegården. Her i foråret er det nordsiden, der er blevet skiftet og i sensommeren og hen til engang i efteråret er det resten af hækkene, der er blevet skiftet. I vil måske opleve nogle spraymalingsstreger på gangene. Det er eftersøgningen af kabelnettet i forbindelse med projektet.

 

 

 

 

 

 

De fine små grønne
Der er godt gang i de nye små fine hække på kirkegården. Der er sat vandingsposer op nogle steder, for at være sikker på at de grønne hække bliver ved med at være grønne her i sommervarmen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirkegårdens historie
Går man en tur på Benløse Kirkegårds gamle afdeling (nordsiden og en del af sydsiden i forhold til kirken) befinder man sig på rigtig mange generationers sidste hvilested. Cirka midt på nuværende kirkegård lå i ældre tid kirkeladen, hvor bønderne kom og betalte "tiende" i form af fx korn. Det var den tids kirkeskat. I år 1567 havde kirken 22 tiendeydere. 
På kirkens nordside findes gravstedet for Kaj Fogh Hansen, der var Cb'er (civil beskyttelse). Han blev skudt af tyskerne i 1944 og der står en mindesten ude på Roskildevej til, hvor han blev dræbt.

Kirkegården har også et lapidarium, som befinder sig nord for kirken op ad kirkemuren. Et lapidarium er et område, hvor særligt bevaringsværdige minde- og gravsten opstilles. Det indeholder allehelgenstenen og andre bevaringsværdige gravstene, blandt andet to der har forbindelse til Kærup Gods og seks mindesten, der har forbindelse til Ryggård og her er mindestenen for Kaj Fogh Hansen også at finde. 

 

Bevaringsværdige gravsteder

På kirkegården ligger Grüner-familien, som er tidligere ejere af Kærup Gods. Der står tre mindesten og kisterne er placeret i en krypt under jorden på dette gravsted.

Hanne Marie Motzfeldt er barnefødt på Pengeskifte Gården (nu Avnbøg Gård) og havde sin skolegang i Den gamle skole ved kirken. Senere boede hun i Børsen og havde sit virke på dommerkontoret på Bøllingsvej i Ringsted. Hun holdt mange foredrag om sin barndom og sit arbejdsliv og var i det hele taget en afholdt kvinde i Benløse og Ringsted. Til sin 90 års inviterede hun hele byen til sin fødselsdag på Postgården. 

Teglværksgravstedet ligger nede omkring den østvendte indgang til kirkegården. Teglværket lå på Roskildevej 233. 
 

Flere slags gravsteder

På samme gamle kirkegård er samtlige af nutidens begravelsesskikke repræsenteret. Små urnegravsteder blev anlagt i forbindelse med den sidste udvidelse af kirkegården. Mange mennesker kommer på kirkegården for at tilse pårørendes grave, måske får man lige en samtale med graveren eller går en tur i egne tanker. En gammel landsbykirke og kirkegård er altid et besøg værd.