Den Gamle Skole

Benløse Gamle Skole er opført i 1889.

Indtil 1880 fungerede tre skoler i byen: hovedskolen, pogeskolen (nutidens indskoling for 6-9 årige børn) og en lille privatskole. Men bygninger såvel som lærerkræfter slog ikke til længere. Efter mange og lange forhandlinger mellem skoledirektionen, sogneråd og skolekommission besluttede sognerådet 3. januar 1889 at opføre en ny skolebygning i stedet for den gamle hovedskole i Benløse by. I efteråret 1889 kunne man endelig indvie den nye hovedskole. Pogeskolen bestod fortsat. 
Benløse var nu godt kørende. hvad skolevæsnet angik. Men allerede i 1914 var skolen for lille, da et stigende indbyggertal krævede flere skolepladser. Man byggede derfor den gule skole (som nu huser FDF'erne) og der kom 6 klasser til.
I 1931 bygger man endnu en skole omkring gadekæret, således at der lå tre skoler omkring gadekæret. 

I 1932 indretter man nu et skolekøkken og endnu en lærerlejlighed i den gamle røde skole ved gadekæret. Det medførte at man måtte etablere endnu en indgangsdør mere. Derfor er der to tætsiddende yderdøre. 
I 1952 blev den ene af de tre lærerlejligheder nedlagt og inddraget til specialundervisning i dansk.  

Med til skolens nærmeste omgivelser hører Benløse Kirke, i datiden også landsbyens købmandshandel, men i særdeleshed også gadekæret. Her vaskede man vogne, redskaber osv. Man vaskede også hænder i gadekæret inden håndgerning. Senere "pyntede" man gadekæret med stensætning hele vejen rundt. 

Den gamle røde skole ved gadekæret blev nedlagt i 1964, hvor hele skolevæsnet blev samlet på ét sted (Byskovskolen). Rammerne blev for små og for trange. I 1970 blev der sat tre dobbeltpavillioner op, som indeholdt seks klasselokaler. Så byggede man den gamle indergård i 1972, og en ny indergård i 1975 inkl. hallen samt faglokaler i kælderen. Asgårdskolen bliver bygget og indviet i 1978, som er en centerskole for det meste af det gamle vestsjællands amt/Region Sjælland. Benløse Kirke har konfirmand-hold fra begge skoler. 

 I 1981 købte menighedsrådet Den gamle skole og den bruges nu i kirkelige sammenhænge.
Her har sognepræst Lone Uldall Jørgensen kontor, der er kirkekontor, konfirmandundervisning, sangcafé osv.