Sognebåndsløsning

Hvis du som medlem af folkekirken ønsker at slutte dig til en anden menighed end dit bopælssogns, kan du løse sognebånd til en præst i et andet sogn. Det kaldes en sognebåndsløseraftale (SBL-aftale).

Ønsker du at løse sognebånd, skal du henvende dig til den præst, du ønsker at slutte dig til. Anmodningen om at løse sognebånd skal være ledsaget af oplysninger om navn, personnummer og adresse. Hvis præsten ønsker det, skal du give en begrundelse for ønsket om at løse sognebånd.

Valgret til menighedsrådet

Hvis du løser sognebånd, kan du vælge enten:

- At beholde din valgret i dit bopælssogn
- At flytte din valgret til (et af) præstens sogn(e)
- Hvis du vælger at flytte din valgret, skal dette ønske indgives samtidigt med anmodningen om at løse sognebånd. Begge dele skal registreres samtidigt. Ophører præsten i stillingen, ophører valgretten i præstens sogn også sammen med SBL-aftalen


 

Skal dit barn løse sognebånd

Hvis et barn skal løse sognebånd, skal dette gøres af forældremyndighedsindehaver(e). Hvis barnet er mellem 15 og 18 år, skal barnet også give samtykke til SBL-aftalen.

Når barnet fylder 18 år, fortsætter SBL-aftalen og barnet får automatisk valgret i barnets bopælssogn. Barnet vil på sin 18 års fødselsdag modtage en mail i sin Digitale Post. I mailen bliver den 18-årige sognebåndsløser spurgt, i hvilket sogn den 18-årige ønsker at få valgret til menighedsrådsvalget. Barnet har tre måneder til at svare på mailen. Den 18-årige skal sende sit svar til SBL-sognet.

Ophør af sognebånd

Hvis du ønsker at slutte din SBL-aftale, skal du gøre det ved skriftlig henvendelse til SBL-præsten. Et sognebånd ophører automatisk, når SBL-præsten flytter til en anden stilling eller ophører som præst i folkekirken.