Konfirmation

Konfirmationen er det ritual i kirken, som markerer overgangen mellem barndom og ungdom. Konfirmation betyder, at Gud bekræfter det løfte om at være med dig, som han gav dig, da du blev døbt.

Som døbt får du lov til selv at tage stilling til din dåb, når du er på vejen mod at blive voksen. Ved konfirmation bekræfter Gud sit ja til dig og siger, at han holder, hvad han lovede til din dåb. Som konfirmand gentager du dåbens ja med dit ja til den kristne tro og bliver velsignet. 

Gud siger ja til dig
Konfirmander spørger tit, om de nu tror nok eller tror rigtigt. Men konfirmationen handler først og fremmest om, at Gud bekræfter det, han lovede ved din dåb. Konfirmation er et tegn på, at Gud også er med dig, når ungdomslivet begynder.
Når du vælger at blive konfirmeret, siger trosbekendelsen i kirken og ja til konfirmationen, siger du ikke noget om, hvor meget eller hvor lidt du tror. Du siger ja til at tage imod Guds velsignelse og til, at Gud stadig er med i dit liv. Konfirmationen er din beslutning, og det er både du og Gud, som siger ja til hinanden en gang

En fælles beslutning
Hvis du vælger, at du gerne vil konfimeres, skal både din mor og din far (eller anden forældremyndighedsindehaver) skrive under på det. I skal altså alle tre være enige om, at du skal konfirmeres. Er noget I har behov for at drøfte, inden I kan tage en beslutning, er I altid velkomne til at kontakte en af præsterne for en samtale

I kan læse mere om konfirmandtilmelding og datoer for konfirmationer her.

Selve konfirmationen i kirken
Konfirmationen begynder med, at konfirmanderne går ind i kirken og sætter sig på deres særlige pladser. Efter indgangsbøn, en salme, læsning fra Bibelen og en kort prædiken, holder præsten tale til konfirmanderne.

Præstens tale til konfirmanderne kan også indgå som del af prædikenen. Man beder måske også en kort bøn. Derefter siger præsten, konfirmanderne og alle i kirken trosbekendelsen i fællesskab.

Den egentlige konfirmation foregår oppe ved alteret, hvor du som konfirmand knæler. Præsten siger dit navn, og konfirmandens familie rejser sig, når navnet bliver nævnt.

Herefter spørger præsten, og konfirmanden bekræfter trosbekendelsen ved at svare ja og bliver velsignet. Præsten slutter med at læse et bibelvers op - konfirmandens eget konfirmationsord.

Selve konfirmationen slutter med at konfirmanderne og præsten i fællesskab beder fadervor. Derefter går konfirmanderne tilbage til deres pladser. Resten af gudstjenesten forløber som en normal gudstjeneste med bøn og salmer.

Konfirmationen slutter med, at konfirmanderne og præsten går ud i procession.

Vi tager efterfølgende fællesbillede og herefter kan konfirmanderne fejre dagen sammen familie og venner.