Dåb

Hvad er en barnedåb

Et barn skal have et navn inden det er 6 måneder gammel. Det kan ske ved at navngive barnet via borger.dk eller ved navngivning ved dåb i kirken.

Der kan være mange grunde til at vælge barnedåb. Traditionen, som forbinder barnet med slægten, kulturen og kristendommen. Der er noget højtidligt ved at være i krikens rum og lytte til dåbens store ord. Trygheden i at lægge sit barn i Guds hånd.  Ved dåben siger vi tak for barnet, og det får Guds velsignelse og løfte om, at han vil være med barnet. Også der hvor vi må give slip og ikke kan følge det længere. 

Begge forældre skal være enige om at barnet skal døbes. Vælger I dåben, forbinder I det med kristensdommens fortællinger, traditioner, menneskesyn og værdier. I forbinder også jeres barn med den Gud, som altid vil følge det med sin kærlighed, uden at det skal gøre sig fortjent til det først. 

Dåben åbner en dør til et rum, som barnet kan gå ind og ud af med alt hvad det har på hjerte og på samvittigheden. Det kan være tit eller sjældent - døren står altid åben. 


Praktiske oplysninger
Hvis I gerne vil have jeres barn døbt, skal I henvende jer til præsten ved den kirke, hvor I gerne vil have jeres barn døbt. I aftaler i fællesskab et tidspunkt for dåben. Før dåben mødes forældre og præst til en samtale om dåbens forløb og betydning. I finder kontaktoplysninger på præsten under fanen "kontakt".

Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt ved den kristne dåb enten i folkekirken eller en anden kristen kirke i Danmark eller udlandet. I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret eller præsten. I kan selv indtaste alle oplysninger på denne dåbsanmeldelse - så har vi her i kirken det hele liggende digitalt.

I langt de fleste kirker foregår barnedåb som en del af søndagsgudstjenesten, men her i Benløse kirke tilbyder vi også lørdags-dåb den første lørdag i måneden:

Lørdagsdåb i 2023:

4. marts 1. april 13. maj
3. juni 1. juli 5. august
2. september 7. oktober 4. november
2. december    

 

Medlemskab af folkekirken
Vælger I at få jeres barn døbt, vil barnet ved dåben automatisk blive medlem af folkekirken.

  Benløse Sogn
  ·   Benløse By 45B, 4100 Ringsted
      benloese.sogn@km.dk

Kontakt