Menighedsrådets medlemmer for valgperioden 2020-2024

Benløses menighedsråd består af ni folkevalgte medlemmer samt sognets to præster

Inger Gleerup
Formand

Erik Arne Bjerring
Næstformand og kirkeværge

Susanne Nissen Qwist
Kontaktperson

Ib Steffen Pedersen
Kasserer og sekretær

Lillian Tonni Jonesen
Medlem

Herdis Sine Petersen
Medlem

Kirsten Olga Hansen
Medlem

Charlotte Jørgensen
Medlem

Else Marie Schou
Medlem

Helene Drejer Lund
Sognepræst

Lone Uldall Jørgensen
Sognepræst

 

Kirkeværge

Arne Bjerring