Sogneaftener

Kend din kirke

Tirsdag d. 22. august kl. 19.00 inviterer vi til en aften, hvor Benløse Kirke er i centrum.

Der vil blive lejlighed til at hilse på begge kirkens præster og på kirketjener og organist.

Vi begynder med en kort andagt.

Herefter vil sognepræst Lone Uldall Jørgensen fortælle lidt om kirkens historie, sognepræst Helene Drejer Lund vil fortælle om kirkens messehageler, og om hvorfor vi bruger dem. Der vil blive lejlighed til at gå rundt i kirken og se sig omkring; altertavlen og figurerne i kirkens kor. Der vil også blive mulighed for at se på kirkens sølvtøj og messehageler.

Har man lyst til en tur op i kirketårnet og se kirkens klokker og nyde udsigten deroppefra, ja så vil der også blive lejlighed til det.

Vi slutter aftenen med hyggeligt samvær og et lille glas i våbenhuset.

 

Foredrag med sygeplejerske Dorte Gudmund Pedersen

Tirsdag d. 19. september kl. 19.00. Dorte er sygeplejerske og har mange års erfaring med at passe alvorligt syge og døende mennesker på sygehus, plejehjem, hjemmepleje og på børne- og voksenhospice.Hun holder foredrag med udgangspunkt i sin bog ” sæt ord på døden” udkommet januar 2021, som er en selvhjælpsbog, tænkt som et redskab til den person der skal dø og dennes familie.

I foredraget formidler hun den nyeste viden om sorg og giver konkrete råd og vejledning i, hvordan man kan få det bedste ud af den sidste tid af livet. Dorte har fokus på at skabe mere åbenhed om døden, som stadigvæk er et tabu, og vise at den sidste tid på trods af sorg kan være berigende og smuk.

Der gives plads til dialog i foredraget.

Udover at komme ind på sorg generelt og sorgen for den, der skal dø og for de pårørende, kommer hun ind på vigtige emner som håb og forberedelse til den sidste tid. Det er vigtigt at forberede sig til den sidste tid og både få talt om og planlagt en række praktiske ting, inden det bliver for sent. Hun har konkrete forslag til, hvad man kan gøre, så man får mere ro i sjælen og bliver så afklaret som muligt ved livets afslutning.

I foredraget gennemgår Dorte løbende en række udtalelser fra mennesker, der vidste at de skulle dø. Disse udtalelser giver et indblik i, hvad der ofte kan fylde i ens tanker, som man sjældent hører om.

 

Foredrag af Orlogskaptajn og Dronningens Adjudant Ole B. Pedersen om Kongeskibet Dannebrog.

Torsdag d. 16. november kl. 19.00 kommer Orlogskaptajn Ole B. Pedersen, som har gjort tjeneste om bord på Kongeskibet som Næstkommanderende, og siden 2008 til 2022 som Dronningens Adjudant.

Foredraget der er ledsaget af mange flotte billeder fra Kongeskibet, vil være en fortælling om Kongeskibets historie fra 1932 og frem til i dag, samt hvilke opgaver skibet løser for Kongehuset og Søværnet.

Kom og vær med til en spændende aften.

   Sogneaftener

  Benløse Sogn
  ·   Benløse By 45B, 4100 Ringsted
      benloese.sogn@km.dk

Kontakt