Navngivning

Alle børn skal, inden de fylder seks måneder, have mindst ét fornavn og ét efternavn.

Hvis I ikke giver barnet et fornavn inden for seks måneder, kan I få en bøde. Hvis barnet ikke har fået et efternavn inden for samme frist, får det automatisk morens efternavn. I kan løse mere om navneregler på Familieretshusets hjemmeside.

Ønsker I at navngive jeres barn uden dåb skal I gøre det via borger.dk. Her udfylder I en ansøgning om navngivning på jeres barn.

Begge forældremyndighedsindehavere skal skrive under på ansøgningen om navngivning og det gøres digitalt med Mit-ID.
I skal begge have skrevet under inden 14 dage fra ansøgningsdatoen. Ellers bliver ansøgningen ikke gyldig og slettes og I skal begynde forfra med at udfylde en ny og indsende. 

Regler for navne
Navneloven giver en række regler og bestemmer for hvilke fornavne, mellemnavne og efternavne I må give jeres barn.
I kan finde alt om godkendte navne og også om hvordan I søger om et bestemt navn inde på Familieretshusets hjemmeside.