Prædikenværksted

Som noget nyt prøver vi her i Benløse Sogn at lave et ”prædikenværksted”. 

Prædikenværkstedet foregår som en studiekreds på den måde, at vi har en samtale om den kommende søndags prædikentekst. Sammen vil vi diskutere og reflektere over teksten; hvad taler til os? Hvad kunne være et tema for søndagens prædiken? Hvordan kan vi aktualisere teksten, så den taler til os i dag?

Vi vil også drøfte den kommende søndags salmevalg.

Der kræves ingen forberedelse for at deltage, og det varer ca. en time.

Vi mødes følgende dage i Den gamle Skole:

Tirsdag d. 26. september kl. 10.00  (forberedelse til 17. s. efter trinitatis, Lukasevangeliet kap. 14,1-11/Lignelsen om pladserne ved bordet)

Tirsdag d. 17. oktober kl. 10.00 (forberedelse til 20. søndag efter trinitatis, Mattæusevangeliet kapitel 22, 1-14/Lignelsen om kongesønnens bryllup) 

Tirsdag d. 14. november kl. 10.00 (forberedelse til 24. søndag efter trinitatis, Mattæusevangeliet kap. 9, 18-26/ Helbredelsen af synagogeforstanderens datter) 

Det er sognepræst Lone Uldall Jørgensen, som står for prædikenværkstedet.

   Prædikenværksted

  Benløse Sogn
  ·   Benløse By 45B, 4100 Ringsted
      benloese.sogn@km.dk

Kontakt