Menighedsråd

Hvad laver et menighedsråd?

Et menighedsråd sætter retningen for kirkens arbejde, og det er blandt andet menighedsrådets opgave at planlægge, hvilke aktiviteter der skal være i kirken - og mulighederne er mange.
Menighedsrådets opgaver spænder bredt og beskæftiger sig med alle aspekter af kirkens arbejde og berører alt fra lige fra arbejdsgiveransvar og budgetstyring til bygningsansvar og kirkens sociale arbejde.7

Her finder du:

Information om menighedsrådet generelt, samt medlemmer

Information om planlagte menighedsrådsmøder

Referater fra afholdte menighedsrådsmøder