500 året for Reformationen

Middelalderen havde været en mørk tid, hvor der herskede folketro og overtro. Kirken havde udviklet sig til et stort magtapparat, hvor man i mangel på bedre oplysning blandt andet kunne styre menneskers liv centralt.
Demokrati i samfundet var også totalt ukendt. Landene op igennem Europa var styret af fyrsten eller kongen.
Den 31. oktober 1517 offentliggør Luther sine 95 teser på døren til Slotskirken i Wittenberg. Det var Wittenbergs Universitets officielle opslagstavle. Dagen blev kaldt for ”Reformationsdagen”. Senere fulgte offentliggørelse af Luthers reformatoriske hovedskrifter, blandt andet skriftet ”Om et kristenmenneskes frihed.”

I 1521 – 22 oversætter Luther det nye testamente til tysk og i 1529 udkommer hans katekismus. Almindelige mennesker får på den måde mulighed for at forholde sig til kristendommen og til selv at tænke, uden at alt skulle styres af kirken og fyrsterne som magthavere.

Reformationen falder i slutningen af middelalderen, hvor mange ting var i opbrud. Det er også her renæssancen begynder. Der måtte ske noget nyt. Luther var ikke den eneste igangsætter, og var han ikke brudt igennem med sine tanker, ville der have været andre, der havde sat en reformation i gang.

Det helt afgørende for Luther var opgøret med den utrolige misbrug af magt, der havde udviklet sig op igennem middelalderen. Ved salg af aflad og så videre kunne kirken stort set styre både økonomi og menneskers sjæle. Når mennesker hverken kunne læse eller skrive, kunne man bilde dem alt ind.

Reformationen måtte nytænke alt hele vejen rundt. Reformationen blev derfor heller ikke kun en bevægelse, der fik aftryk i kirken men også i samfundet.

Luthers to regimente lære, hvor man adskiller den kirkelige og den verdslige magt, blev i de næste århundreder afgørende for den måde, demokratierne i den vestlige verden udviklede sig på. Luther lagde klart afstand til en sammenblanding af politik og religion.

I vores del af verden værner vi om den frihed, at man som borger ikke er underlagt religiøse retningslinjer. For os er det helt afgørende, at alle skal kunne leve frit uafhængig af tro og politisk observans. Ingen skal styres af andres tro. Det er en frihed, vi skal værne om. Sådan er det ikke i alle lande. Der er lande, hvor man tværtimod kan risikere at blive forfulgt, hvis man har en observans, der afviger fra den herskende.  

Med Luther blev kristendommen gjort tilgængelig, og helt almindelige mennesker har fået frihed til selv at tænke og tro.

500 året for reformationen er værd at fejre. Reformation er ikke blot en sag, der er gennemført og overstået i 1517. Reformationen kalder bestandig på, at kirken og det enkelte menneske hele tiden lader sig re-formere og forme på ny. Reformationen er en løbende udvikling, hvor man i et kritisk lys søger tilbage til de bibelske kilder som kernen for kirkens og det enkelte menneskes tro.

Reformationens klassiske slogan lyder da også: Ecclesia semper reformanda est. Kirken skal altid fornys.

Søren Legarth