Nyt fra menighedsrådet

Nyt om kirkegården - Udskiftning af hække

Hvorfor skal der udskiftes hækplanter?
Buksbomhækkene på Benløse kirkegård er ramt af 2 forskellige sygdomme (buksbomkvistdød og buksbomgrentørre), hvor planterne til sidst helt dør.

Vi ved godt, at de seneste år ikke har været tilfredsstillende for gravstedsejere og at der har været for sølle planter eller manglende planter omkring på jeres gravsteder.

Menighedsrådet har brugt flere år på at skaffe penge til at få en rådgiver til at udfærdige et projekt for udskiftning af alle buksbomhækkene. Nu er vi kommet så langt med projektet, at vi har sendt udbudsmaterialet ud til flere entreprenører for afgivelse af pris på opgaven. Tilbuddene bliver afgivet i januar 2023 og behandlet på menighedsrådsmødet i februar, hvorefter der skrives kontrakt med den valgte entreprenør, der har fået opgaven.
Vi forventer at opgaven starter lige efter påske ca. uge 15 og varer ca. 3 uger, hvis vejret ikke driller entreprenøren for meget.

Da prisen* pt. er ukendt for os, ved vi heller ikke, hvor på kirkegården vi starter og hvor mange gravsteder vi kan nå i første etape. Vi har en forventning om at der bliver 3 etaper hen over de næste par år.

Menighedsrådet søger hvert år om yderligere penge til renovering af buksbomhækkene hos provstiet.

Der kommer til at være lidt rodet i perioder og af flere omgang på kirkegården. Vi håber, at I vil bære over med os, så vi kan komme i mål med denne meget store opgave og så I fremover får nogle meget flotte gravsteder, hvor I kan mindes jeres afdøde med respekt.

*Red.: Indlægget er skrevet i januar 2023, dvs. inden tilbuddene er afgivet, derfor er priserne ukendte her.

Herdis Petersen
Formand for ”Det Stående Udvalgt”

Tilføjet februar 2023


Buerne ved græsplænen mod syd

Hvad er det, der sker ned mod syd på kirkegården?
Jo, der er kommet en ukrudtsplante – Agerpadderok.
I foråret prøvede vi at give området kalk, men området stak helt af og det øvrige ukrudt i jorden tog overhånd.
Agerpadderok er meget svær at komme af med igen, når den først er kommet indenfor i en have.
Menighedsrådet prøver at bekæmpe Agerpadderok med at dække jorden til med duge og skærver over 2 vækstsæsoner, så planten ikke får lys til at leve af og derved dør.
De 2 andre buer har vi valgt at fjerne og så græs i jorden, for fremrettet at holde ukrudt nede ved at slå græs.
Planen er, at der skal genplantes i den midterste bue i foråret 2025.

Herdis Petersen
Formand for ”Det Stående Udvalgt”

Tilføjet februar 2023


Varme i kirkens bygninger
Menighedsrådet følger de nationale anbefalinger, og sænker temperaturen i kirke og sognegård hvorfor det vil være godt at klæde sig på efter forholdene.

Rådet har også drøftet illuminering af kirken i adventstiden og følger her kommunens beslutning for julebelysning.

Tilføjet november 2022


Sangcafé - TAK
Den 26. januar 2011 afholdte Benløse kirke sangcafe for første gang. John Schou havde meldt sig frivilligt til at være med til at stå for den sammen med organist Lone Svoldgaard, og han har lige siden været en fast del af sangcafeen.
John har besluttet, at hans sidste sangcafe bliver onsdag den 14. december kl. 10.
Menighedsrådet vil gerne sige stor tak til John Schou for hans store arbejde med sangcafeen. Han har brugt mange timer på at finde diverse sange og viser, som folk har været glade for at synge.

Benløse Menighedsråd

Tilføjet november 2022Ny præst

Den 1. oktober tiltræder Helene Drejer Lund som ny sognepræst i Benløse Sogn.
Helene indsættes som sognepræst søndag den 2. oktober 2022 kl. 10.00 i Benløse Kirke.
Menighedsrådet byder Helene og familie velkommen ved en recep­tion i sognegården søndag den 4. oktober kl. 11.30, hvor vi håber, mange fra sognet vil deltage i velkomsten.

Inger Glerup

Tilføjet august 2022Afsked

Sognepræst Søren Legarth har efter 29 år som sognepræst i Benløse Sogn, valgt at gå på pension.
Søndag den 25. september 2022 vil være Sørens sidste gudstjeneste i Benløse Kirke, og efter afskedsgudstjenesten indbyder menighedsrådet til reception i sognegården kl. 11.30.
Gudstjenesten finder sted kl. 10.00 og receptionen starter kl.
11.30.

Inger Glerup

Tilføjet august 2022Ny kirkesanger i Benløse

Kære alle sammen!
Jeg vil gerne begynde med at sige tak for den meget varme velkomst, jeg har fået i Benløse Kirke!

For dem som endnu ikke har hilst på mig, kan jeg fortælle, at jeg hedder Jeanne Grubbe og er 41 år. Jeg bor i Kværkeby sammen med min mand og vores 4 børn.

Jeg er uddannet folkeskolelærer fra Haslev Seminarium, og nogle vil måske huske mig fra mine år som musiklærer på Allindelille skole, Søholmskolen samt Ringsted Musik- og Kulturskole. Siden min studietid har jeg også arbejdet som kirkesanger i både Haraldsted, Jyllinge og senest Borup. Nu går jeg hjemme med vores 2 yngste drenge, og det lader sig heldigvis fint kombinere med at være kirkesanger i Benløse Kirke. Tænk, nu er der i skrivende stund allerede gået 4 måneder, siden jeg blev ansat. Tiden flyver som bekendt, når man er i godt selskab, og dét er jeg bestemt kommet i hos jer. Heldigvis har vi nu fået lov at synge sammen igen; og det kan tydeligt mærkes, når vi mødes i kirken, at det har været en længsel hos mange at give salmesangen sine velfortjente vinger. Måske vi alle sammen i denne coronatid er blevet mindet om, hvor dyrebart det er at synge sammen – ikke mindst i kirken, hvor vi kan synge alle de største og tungestvejende ord? Jeg tror det, og jeg glæder mig fortsat over at dele salmerne med jer – både når livet gør godt, og når det gør ondt, og når det går sin helt jævne gang om søndagen.

Jeanne Grubbe

Tilføjet september 2021Ny præst i Benløse

Jeg hedder Lone Uldall Jørgensen, jeg er 56 år, og født og opvokset i sønderjyske Løgumkloster.

Jeg har været præst nu i ca. 30 år – de sidste 8 år ved Sct. Peders Kirke i Slagelse og fra december 2020 har jeg været ansat som præst her i Benløse.

Corona situationen har jo gjort, at det blev en lidt anderledes start for en ny præst. Men på trods af det så har jeg allerede mødt en del mennesker ved gudstjenester og kirkelige handlinger her i sognet. Jeg har oså haft den glæde at møde både konfirmander og minikonfirmander. I skrivende stund er kirkens arealkrav og afstandskrav bortfaldet, så jeg glæder mig til, at vi igen kan gå en tid i møde, hvor vi i fællesskab kan tage del i det kirkelige liv uden hele tiden at skulle tænke i de begrænsninger som Corona restriktionerne har givet.

Jeg glæder mig til fortsat at møde mennesker i alle aldre her i Benløse Sogn og sammen med menighedsrådet, min kollega Søren Legarth og de øvrige ansatte her ved kirken at videreføre og videreudvikle det gode kirkelige arbejde som er i gang her på stedet.

Privat er jeg gift med Jens Elkjær Petersen som er Provst i Køge Provsti og sognepræst i Borup – Kimmerslev og Nørre Dalby, og vi bor i Borup Præstegård. Sammen har vi to voksne døtre Anne-Sophie og Marie-Louise, som begge bor på Frederiksberg.

Lone Uldall Jørgensen

Tilføjet september 2021


Blomsterhave


Foto: Kirsten Hansen.

De seneste år har Menighedsrådet arbejdet med at udvikle nyt gravstensområde – indeholdende årstidens stauder. Her kan nedsættes urner, og det er bestemt, at der evt. kan være en marksten med påskrift.

Lige nu afventer vi endelig prissætning – herefter kan salg af gravsteder starte.

Kirkegårdsudvalget

Tilføjet september 2021


Buerne i Lunden


Foto: Herdis Petersen.

Der er kommet uønsket vækst – af typen Ager Padderokke -omkring buerne og blomsterhavebedene op mod bøgepur. Denne plante bliver bekæmpet uden gift ved at lave forsøg med henholdsvis gødning, kalkning, brænding, klipning eller tildækning af bed med sort plastik – i de næste 3-5 år.

Nogle blomster bukker nok under for den hårde bekæmpelse af Ager Padderokke, og bedene vil derfor muligvis fremstå lidt sølle og i dårlig stand.

Kirkegårdsudvalget

Tilføjet september 2021Menighedsrådet har konstitueret sig

 

Rådet består af
Erik Arne Bjerring
Herdis Sine Petersen
Ib Steffen Pedersen
Inger Glerup
Lillian Tonni Jonesen
Kirsten Olga Hansen
Connie Irmelin Jørgensen
Svend Aage Holger Jorgensen
Susanne Nissen Qwist

Formand er:
Inger Glerup og
Næstformand Svend Åge Jørgensen

 

Tilføjet december 2020

 


 

Bekendtgørelse af valgresultatet fra den ekstraordinære valgforsamling i Benløse Sogn.

 

Benløse Sogn har nu fået et fuldtalligt menighedsråd, efter den ekstraordinære valgforsamling

Den 6. oktober 2020.

 

Tilføjet oktober 2020

 


 

Valgte medlemmer til menighedsrådet:

Erik Arne Bjerring

Herdis Sine Petersen

Ib Steffen Pedersen

Inger Glerup

Lillian Tonni Jonesen

Kirsten Olga Hansen

Connie Irmelin Jørgensen

Svend Aage Holger Jørgensen

Susanne Nissen Qwist

 

Valgte stedfortrædere:

Charlotte Jørgensen

Else Marie Schou

 

På valgbestyrelsens vegne

Formand Erik Arne Bjerring

 

Tilføjet oktober 2020

 


 

Valgmøde

Den 15. september 2020, holdes der menighedsrådsvalg over hele landet og dermed også i Benløse Sogn. Valget er et nærdemokratisk valg, hvor medlemmer af folkekirken direkte kan vælges til menighedsrådet og få indflydelse på den lokale sognekirke. Lige fra hvilke aktiviteter der skal være i kirken, til præsteansættelse og ansvar for kirkegårdens drift, bygninger m.v. Menighedsrådet skal også skaffe så gode rammer for præsternes forkyndelse og gode vilkår for det frivillige arbejde. Menighedsrådet er også arbejdsgiver for det ansatte personale undtagen præsterne.

Valget i år foregår på en lidt anderledes måde end tidligere. Tidligere var det et valg på linje med kommunalvalg eller folketingsvalg. Nu foregår valget på et valgmøde som er offentligt, hvor folkekirkemedlemmer der har valgret i det pågældende sogn, kan stille op på selve valgmødet, for at blive valgt til menighedsrådet. I Benløse sogn skal der vælges 9 medlemmer. Præsterne er fødte medlemmer. Der skal også vælges et antal stedfortrædere.

Til sidst er der kun at sige: Mød op på Den game Skole tirsdag den 15. september 2020, kl. 19.00 og gør din indflydelse gældende for at få en levende og aktiv folkekirke i dit sogn.

Arne Bjerring
Formand for valgbestyrelsen


Tilføjet august 2020
 


 

Menighedsrådsvalg 2020
I år er det 4 år siden der sidst var valg til Benløse Menighedsråd og derfor dette lille indlæg om det forestående valg, der foregår den 15. september.

Dette er en opfordring til sognets beboere. Har man interesse for det arbejde, der foregår omkring kirken - det være sig selve kirken, kirkegården, aktiviteter og ikke mindst for samarbejdet med det personale der er knyttet til kirken, kan det være, det er en ide at overveje at stille op til valg i det kommende menighedsråd.

For at blive klogere på, hvad et menighedsråd er og hvilke arbejdsopgaver rådet skal varetage, bliver der holdt et offentligt Orienteringsmøde på Den gamle Skole. Dato og klokkeslæt se dagspressen.

Valgudvalget
Arne Bjerring, Lillian Jonesen og Else Marie Schou

 

Tilføjet maj 2020

 


 


Midt i en coronatid

Foto: Herdis Petersen.

Kirken er lukket, bortset de nødvendige kirkelige handlinger.

Hvem skulle dog have troet det?

At et kirkesamfund ikke kan få mulighed for at samles i kirkens hus, og høre Guds ord?

Ingen beklager dette mere end menighedsrådet, men vi retter os selvfølgelig efter sundhedsmyndighedernes og regeringens tiltag.

En lillebitte virus, har sat verden i stå, sat lås på kirkedøren, og gudstjenester må menigheder landet over deltage i via skærme, opslag på facebook o.a.

Opfindsomheden er stor.

Hvornår kan vi komme til gudstjeneste igen spørger vi?

Kommer kirkerne med i den nye genåbningsplan?

Er kirkeministeren blevet så forskrækket over reaktionerne på hendes forslag om at åbne kirkerne i påsken, at kirkerne ikke længere står øverst på listen?

Kun tiden kan vise det.

På gensyn, når dette bliver muligt.

Inger Glerup, formand

 

Tilføjet maj 2020

 Pastor Hansen er død
Benløse Kirkes tidligere sognepræst, er død, 95 år gammel.

I mere end et kvart århundrede var han sognepræst i Benløse og utallige er de dåb, konfirmationer og andre kirkelige handlinger han stod for gennem årene.

Pastor Hansen kom fra små kår i Vestjylland, hvor han voksede op på en gård, og hvor det dengang ikke var det naturligste at gennemgå en lang akademisk uddannelse.

Det gjorde pastor Hansen, og i dag ville vi vel kalde ham en mønsterbryder.

Pastor Hansen forlod sin præstegerning i Benløse i 92, blev boende i Benløse Sogn, og var som pensionist en trofast kirkegænger.

Hver søndag cyklede han til kirke og sad på sin plads nederst i kirken, og da stolen for nogle år siden stod tom ved kirkegang, var vi ikke i tvivl om, at der var meget vægtige grunde til at han ikke længere kom til kirke.

Da jeg kom i menighedsrådet for snart 12 år siden, fik både min mand og jeg hans store gæstfrihed at mærke, og mange er de timer vi har tilbragt sammen, med god mad og gode samtaler.

Pastor Hansen døde, mæt af dage, den 18. marts.

Æret være hans minde.

Inger Glerup

 

Tilføjet maj 2020

 Menighedsrådsvalg 2020

I år er det 4 år siden der sidst var valg til Benløse Menighedsråd og derfor dette lille indlæg om det forestående valg, der foregår den 15. september.

Dette er en opfordring til sognets beboere. Har man interesse for det arbejde, der foregår omkring kirken -  det være sig selve kirken, kirkegården, aktiviteter og ikke mindst for samarbejdet med det personale der er knyttet til kirken, kan det være, det er en ide at overveje at stille op til valg i det kommende menighedsråd.

For at blive klogere på, hvad et menighedsråd er og hvilke arbejdsopgaver rådet skal varetage, bliver der holdt et offentligt Orienteringsmøde den 12. maj på Den gamle Skole kl. 19.30.

Valgudvalget Arne Bjerring, Lillian Jonesen og Else Marie Schou

 

Tilføjet februar 2020

 Kan du hjælpe?

Benløse Kirke har mange arrangementer og det kan til tider godt knibe med at Menighedsrådet og de ansatte kan klare alle opgaver.

Vi søger derfor noget frivillig hjælp, der lejlighedsvis kan påtage sig mindre opgaver til f.eks, begravelseskaffe, konfirmandarrangementer, pizza- og spaghettigudstjenester, gule ærter, div. aftenarrangementer osv.

Hjælpen består hovedsalig i klargøring, borddækning, afrydning, udlevering af sangbøger og lignende.

Du vil aldrig komme til at stå alene med en opgave og vil selvfølgelig nøje blive orienteret om din opgave inden et arrangement. Er det noget for dig at komme med i sådan en gruppe (vi skal gerne bruge 6-8 stk.) så kontakt Svend Åge Jørgensen tlf. 40 82 74 85 eller på mail Irmelin@post.tele.dk.

På vegne af menighedsrådet,
Svend Åge Jørgensen


Tilføjet februar 2020

 Ny kirketjener

Hej, Jeg hedder Anne Mette Hansen og er fra d. 1 februar ansat som kirketjener ved Benløse Kirke, hvilket jeg ser frem til og glæder mig rigtig meget til.

Jeg er 50 år, er født og opvokset i Vendsyssel, men har siden 1991 boet her på Sjælland sammen med min mand Bjarne. De sidste 20 år, har vi boet og drevet landbrug på Bedskovgård her i Benløse. Vi har 3 dejlige sønner, Rasmus, Kasper og Laurits, hvor Rasmus og Kasper er flyttet hjemmefra. Laurits går i 8 klasse.  Jeg nyder min have og at gå til dans og fitness i Bevægelseshuset.

Jeg er uddannet og har arbejdet som sygeplejerske siden 1995. De sidste 7 år som Hospicesygeple­jer­ske. Det er gennem dette arbejde og livets erfaringer, jeg har fået stor inspiration og interesse for det kirkelige rum, samvær og arbejde.

Jeg glæder mig til nye udfordringer og vil gøre alt, hvad jeg kan for at alle, der kommer til og benytter sig af den smukke Benløse Kirke, Kirkegård og Sognehus, vil få en sanselig og smuk oplevelse. Hyggelig samtale og samvær.

De bedste hilsner
Anne Mette Hansen


Tilføjet februar 2020

 Kirkegården er følelsernes holdeplads

Benløse kirkegård er ingen undtagelse. Gravene og mindestenene bringer følelserne frem og hvor er det egentligt godt. Det er sundt at mindes og blive klogere på livet.

Vores kirkegård er meget traditionel, selvom der også sker udvikling her med de forskellige gravstedstyper. Der er fra de traditionelle gravsteder, til urnegrave både kendte og anonyme, til havelignende urnegrave og det meget populære med gravminder i plæne.

Vi har ikke så stor en kirkegård, men der er alligevel meget der skal passes og plejes. Vores graver gør i hvert fald det hun kan, for at det skal se pænt ud. Nu er der ligeså mange opfattelser af pænhed, som der er mennesker. Vi må jo ikke sprøjte med kemikalier på kirkegårdene i Danmark, så det kræver megen lugning og ”ned på knæ” arbejde. Vi bliver derfor nød til, at finde os i, at der kan stå lidt ukrudt eller mælkebøtter, som i fugtigt vej kan skyde hurtigere end der kan følges trit med det. Der vil efter min opfattelse ikke ske så meget ved, at de besøgende selv kan rykke en mælkebøtte op!

Lidt praktisk har vi fået lavet et nyt vinduesparti med ny dør til kapellet, så vores katafalk kan stå standsmæssigt. Vi ville også gerne have lavet en ny kirkegårdslåge mellem graverhus og værkstedet, samt lavet nogle arbejder ved materialepladsen, men det må vente. Kirke­gårdsomlægningen m.m. har kostet. Men vi er dog glade for, at vi har fået mere jord til urnegrave og det er virkeligt pænt lavet. Den nye del blev indviet i påsken.

Hvis der er nogle ting gravstedsholderne, pårørende med videre gerne vil tale om, så tal med graveren eller kirkeværgen, også inden problemerne får lov til at vokse.

Arne Bjerring, Kirkeværge

Tilføjet juni 2019

 I folkekirken går vi også ind for genbrug

Eller rettere vi bør tænke over hvordan vi forvalter vores værdier. Det er blevet moderne at skifte ud i stedet for at bevare. I Folkekirken har mange menighedsråd skiftet ting ud, anskaffet sig nye ting, i stedet for måske at tænke sig lidt mere om, inden tingene bliver udskiftet.

I Benløse kirke er der nogle fletstole, som havde set bedre dage. Fletværket var i stykker og umiddelbart kunne det se ud som om, at de godt kunne skiftes ud. Vores menighedsrådsformand Inger Glerup fandt dog ud af, at disse stole var Kåre Klint kirkestolen, som  repræsenterede en vis værdi. Vi undersøgte hvor disse stole måske kunne laves, og undertegnede foreslog Blindes Arbejde på Tomsgårds­vej i København. Blindes Arbejde er en mangeårig beskyttet arbejdsplads for blinde og svagtseende og blandt andet kendt for deres fletarbejde, børstenbinderi med videre. Vi har nu fået vores flotte stole tilbage med nyflettede sæder til langt under den pris, der var afsat på budgettet. Det er da genbrug og en såkaldt win win situation, hvor vi også støtter et stykke socialt arbejde.

Arne Bjerring

Tilføjet juni 2019
 Konstitueret sognepræst

Hej, mit navn er Carina Gosmer Andersen og fra d. 1. februar til d. 30. april 2019 er jeg konstitueret sognepræst ved Benløse Kirke, mens Majbritt har studieorlov.

Jeg blev ordineret i Roskilde Domkirke tilbage i september 2017, og har siden været i et barselsvikariat i Lynge og Vester Broby Kirker samt i et studieorlovsvikariat i Ruds Vedby Kirke.

Privat bor jeg i Rødovre og er gift med Jakob, og vi har tvillingedrenge, Halfdan og Viggo, på 3 tre år. Jeg glæder mig til at være en del af Benløse Kirke her i foråret og til at møde jer alle.

De bedste hilsner Carina

Tilføjet februar 2019
 Lørdagsdåb

Der er mulighed for lørdagsdåb:
9. juni 2018,
25. august 2018,
6. oktober 2018,
19. januar 2019,
30. marts 2019 og
15. juni 2019.

Tilføjet juni 2018


Besøg i Kirken

Kirkeblads­redaktionen er i den heldige situation, at vi løbende modtager billeder fra forskellige fotografer. Mandag den 22. januar havde Benløse kirke besøg af Ringsted fotoklub, der ved denne lejlighed havde mulighed for at fotografere  løs i en tom kirke.

Søren Legarth

Tilføjet marts 2018


Præsentation af kirketjener

Foto: Jette Mørkedal.

Jeg hedder Peter og er 53 år, er gift med Mie og har tre voksne piger på 24, 18 og 16 år. Jeg er uddannet gartner, blev det i 1985 og været på planteskole. I 1987 flyttede jeg til Bornholm og arbejdede hos øens eneste gartner.
Vi flyttede til Sjælland i 1990 og jeg var 3 måneder i Gentofte kommune, derefter var jeg i 10 år i Rødovre kommune. Efter dette ville jeg prøve noget andet og kom til Køge kirke.


I 2004 søgte de en graver og kirketjener i Teestrup. Jeg synes, at det er spændende og en anden verden. Man er sjælesørger og gør en forskel, når en gravstedsejer kommer og vil snakke med en, ikke kun om den, de har mistet, om hverdagsting, der gør dem glade, når de går på kirkegården. Dette hører også med til jobbet som graver eller kirketjener. Jeg håber, jeg kan bidrage med ting og erfaring igennem alle de år, jeg har været i faget.

Peter Karstenberg

Tilføjet marts 2018


Ny graver

Jeg er en kvinde på 30 år, som er født og opvokset i Glumsø, hvor jeg bor med min mand og to piger. Jeg er uddannet anlægsgartner ved Næstved kirkegårde med speciale i kirkegårde. Jeg har været ansat 10 år på Næstved kirkegårde, og har haft min egen afdeling, hvorefter jeg kom til Ringsted kirkegård, først som vikar, og sidenhen blev jeg fast ansat. Jeg havde brug for at prøve noget nyt med nye udfordringer, så jeg takkede ja til et vikariat her på Benløse kirkegård med start fra 1. august til og med 30. september, hvorefter jeg blev fast ansat fra 1. oktober. Jeg glæder mig meget til at tage udfordringerne til mig, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at tingene fungerer, så alle får en god oplevelse af at komme her.

Vh Kamilla  

Tilføjet november 2017


Nyt fra kirke/kirkegårdsudvalget

Foto: Herdis Petersen.

Kirkegårdsomlægningen fase 2, er i skrivende stund ved at være færdiggjort. Der mangler enkelte opgaver såsom plantning af træer mv. som skal vente til efteråret, som er den gode plantetid.

Næste opgave bliver ”blomsterhaven”, som er det uregulerede stykke urneareal, som skal opmåles, så det bliver klart til at bruges.

Selvom Benløse Sogn er ved at være pænt stort sogn (som nævnt andetsteds i bladet), skønnes kirkegården at være stor nok et stykke ind i fremtiden. Vores gravkultur har ændret sig fra de store familiegravsteder til mindre gravsteder og urnegravsteder.

Vi har fået nye smukke bænke (se fotos), hvor man kan tage sig et hvil og se ud over den smukke kirkegård. Vi har forsat de gamle bænke, som vi ikke har taget nogen beslutning om endnu, hvad der skal gøres ved dem. De kan måske genbruges andre steder på kirkegården. Placeringen af dem nu er lidt tilfældig.

Vi har jo også ansvaret for kirken og bygningerne omkring. I år kommer der det der hedder provstesyn, hvor menighedsrådsmedlemmer og provsten gennemgår kirken og kirkegården.  Der er altid noget at lave ved gamle bygninger og her er kirkens hus ingen undtagelse.

Kirken trænger til at blive kalket. Det bliver marts/april 2018 efter en nærmere fastlagt plan fra provstiet. Vi kunne også tænke os, at kirken på et tidspunkt friskes op indvendigt, da den trænger til det.

Arne Bjerring
Formand for kirke/kirkegårdsudvalget
(Det stående udvalg)

Tilføjet september 2017


Menighedsmøde
Søndag den 22. oktober kl. 11.30 i Den gamle Skole
På mødet aflægger menighedsrådet beretning om kirkens og menighedsrådets arbejde. Kirkens regnskab for 2016 vil blive gennemgået og budgettet for 2018 fremlægges.

Ligeledes vil der bl.a. blive orienteret om menighedsrådets arbejde, arbejdet med omlægningen på kirkegården, de kirkelige aktiviteter, menighedsplejen, rejsehøjskolen m.m. Der bliver mulighed for at kommentere på kirkens aktiviteter samt komme med ideer og ønsker for det kommende år.

Da menighedsrådet er vært ved et lettere traktement under mødet, er tilmelding nødvendig.
Denne skal ske til formand Inger Glerup, senest mandag den16. oktober, på mobil 21 20 10 32 eller mail glerup.inger@gmail.com.

Inger Glerup

Tilføjet september 2017


Graver og værtinde
Hen over sommeren, har graver og værtinde opsagt deres stillinger.
Menighedsrådet arbejder, i skrivende stund, med at få stillingerne besat.

Inger Glerup,
Menighedsrådsformand

Tilføjet september 2017


Hjælp til afholdelse af konfirmation
Benløse kirkes menighedspleje samler løbende ind i forbindelse med gudstjenester og kirkelige aktiviteter. Menighedsplejen tilbyder hjælp til afholdelse af konfirmation for familier, der har brug for en særlig håndsrækning.
Man kan henvende sig til præsterne.

Søren Legarth

Tilføjet september 2017


MobilePay
Kirken arbejder på at få etableret MobilePay til kirkens indsamlinger og til menighedsplejen.
Nærmere information vil fremgå af opslag i våbenhuset.

Arne Bjerring

Tilføjet september 2017


Lidt om 2. fase af kirkegårdsomlægningen på Benløse Kirkes kirkegård

Som tidligere nævnt på Benløse kirkes hjemmeside, sker der nogle omlægninger af kirkegården.
Tiderne har ændret sig, og befolkningen ønsker mindre og mere overkommelige gravsteder end de store familiegravsteder. Der bliver færre af dem, men ikke desto mindre fylder de på kirkegården. En mere udbredt begravelsesform bliver med en stenplade i græsset som almindelig grav eller urnegravsteder. Der vil dog forsat altid blive plads til ”almindelige gravsteder”.

Der vil blive fjernet 28 nedlagte gravsteder, hvorefter arealet vil blive tilsået med græs. De gravsteder der er tilbage, vil derfor stå som små ”øer” i landskabet. Det vil være en langsom proces og mange menighedsråd endnu, inden hele den østlige side ned mod Gen­foreningspladsen belægges med grave med plade i græs. Rydning og græssåning er så småt begyndt, mens der tages behørigt hensyn til konfirmationerne.

Der vil blive opsat nye låger, dog også først efter at konfirmationerne er afsluttet.

I det østlige område mod vejen bliver der anlagt nye havegange med slotsgrus ind til de nye gravsteder. Rundt om hvert område bliver der sat en jernkant som adskillelse mellem gang og ”blomsterhave”-området. Den vestlige midterhæk ved urnegravene vil blive fjernet og urnegravene vil blive indhegnet med genbrugte og nye buksbomhække.

Den nordlige og sydlige ”blomsterhave” bliver delt af en bøgepurhæk i 50-80 cm høje og chaussesten, hvor en bænk placeres, så man kan sidde og nyde haven ned mod Genforeningspladsen, samt mindes sine kære.
Der vil blive opsat 8 bænke på kirkegården, bl.a. en ekstra bænk på den anonyme fællesgrav, hvor man vil kunne samle tankerne ud over urnegravene.

Endvidere udvider vi lapidariet helt oppe ved nordmuren af kirkegården, så vi kan genplacere de bevaringsværdige gravsten i dette nye område sammen med Alle Helgens Stenen.

Af andre arbejder kan nævnes, at Den gamle Skole får to kampesten ved gadekæret med påskriften:
43 DEN GAMLE SKOLE.

Muren ved materialegården vil blive malet grafitgrå, evt. anden beklædning af muren påtænkes.

Arne Bjerring
Formand for kirke/Kirkegårdsudvalget (Det stående udvalg)

Tilføjet juni 2017
 


MobilePay i kirken?

Ja, vi forsøger os i Benløse Kirke at være med på noderne, eller skal vi sige med på tasterne!

Vi har planlagt at indføre mobilepay som et supplement til kirkebøssen. Kirkebøssen har tjent kirken i mange år til indsamlinger ( for tiden er det til et kristent pigehjem i Nordindien Kherwara missionen), men også til den lokale menighedspleje. Som tiderne er, er der desværre færre og færre der har kontanter på sig og har man ikke det, så lægger man ingen penge og det er jo ærgerligt.

Mobilepay er i skrivende stund ikke etableret endnu, da det tager noget tid at gennemføre, når det er erhverv, men sognets beboere skal nok, når tiden er inde, blive bekendtgjort med hvilket telefonnummer pengene kan sættes ind på. Man skal bruge en smartphone til formålet. Har man ikke det, kan man som hidtil lægge penge i kirkebøssen.

Arne Bjerring

Tilføjet juni 2017
 


Nyt fra graveren

Som alle ved, er der blevet meget skov rundt om Benløse By.

Dette har bevirket at rådyrene er rykket tættere på, og i år har vi haft problemer med dem ind på vores kirkegård. De nyplantede Stedmor­blomster er blevet spist fra en side af.

Derfor har vi måtte sætte hegn op ved Graverboligen, for at begrænse den direkte adgang til kirkegården. Vi opfordrer til at lågerne til kirkegården bliver holdt lukkede.

Dette tiltag har indtil videre stoppet deres indtrængning, og så arbejder vi på at finde en varig løsning på problemet.
Håber at alle vil hjælpe til med at holde lågerne lukkede, så blomsterne også fremover vil være til glæde for dem det var tiltænkt.

Ole Østergaard

Tilføjet juni 2017
 


Menighedsplejen

Gennem flere år, har sognets menighed samlet ind til menighedsplejen, både i kirken og ved de forskellige arrangementer i sognegården.

Menighedsrådet besluttede ved opstart af menighedsplejen, at pengene skulle gå til sognets trængte forsørgere, og skulle være en økonomisk håndsrækning til julen.

Det har imidlertid vist sig, at der ikke er den store søgning til julehjælpen, og derfor har menighedsrådet besluttet at ændre målgruppen for menighedsplejen.

Det betyder, at de midler der allerede er indsamlet til julehjælp bliver stående til dette formål, og fortsat kan søges op mod jul, men at fremtidige donationer til menighedsplejen vil gå til konfirmandhjælp.

Menighedsrådet beslutter rammerne for tildeling af konfirmandhjælp, og ved henvendelse til præsterne kan man få orientering om dem.

Inger Glerup

Tilføjet juni 2017
 


Indsamling i kirken

Menighedsrådet har besluttet, at der fra januar og året ud samles ind til Kherwara missionen. Kherwara missionen støtter et pigehjem i Nordindien og medvirker til at give piger fra fattige områder en værdig opvækst, tøj på kroppen, mad tre gange om dagen og skolegang.

Pigehjemmet besøges jævnligt af frivillige volontører fra Danmark. Disse frivillige og bestyrelsen for Dansk Kherwara Mission følger pigehjemmet på tæt hold, ser budgetter og aftaler forbedringer. Senest har pigerne fået deres bad og toilethold renoveret.

Det koster 17.000 kr. om måneden at drive dette skolehjem med 80 indiske piger. Med andre ord kan en pige gå i skole, få kost og tøj og en fantastisk mulighed for bedre levevilkår for 215 kr. om måneden.

Tilføjet marts 2017


Ny kirkesanger
Jeg har siden 1. marts 2016 været ansat som kirkesanger her i Benløse Kirke og vil gerne benytte lejligheden til at takke for den varme og meget venlige modtagelse, jeg har fået fra præsterne, personalet og menighedsrådet.

Jeg er uddannet i sang fra bla. Italien, Englang og Tyskland og ved siden af stillingen som kirkesanger, underviser jeg til daglig i sang og musik i Slagelse.

Jeg glæder mig og ser frem til et rigtigt godt samarbejde med alle her i Benløse Sogn.

Med venlig hilsen
Karin Kjerumgaard


Omlægning af arealer ved Den gamle Skole og graverboliger, samt kirkegården
Kirke/kirkegårdsudvalget har det sidste års tid arbejdet på forskønnelse af arealer rundt om Den gamle Skole. Vi gik i gang med arbejdet i efteråret.

Der er blevet lavet en ny rampe med belægningssten på skrånende terræn til Den gamle Skole i stedet for ”griseristen”. Rampen er blevet rykket lidt længere væk fra væggen, så helheden passer bedre sammen med bygningen og haven.

Der er også blevet ryddet op i haven. Gravstenene er flyttet ind i det ny oprettede lapidarium, og for hyggens skyld bliver der plantet et nyt staudebed.

På forsiden af Den gamle Skole er de 2 bomme blevet fjernet, og der opsættes nogle blomsterkasser i forskellige niveauer.

Begge dele skulle gerne laves, så cyklister m.v. skal køre uden om kirkens område, så kirkens gæster kan gå i et trygt miljø mellem kirken, kirkegården og Den gamle Skole.

Materialepladsens rumdeler bliver der også lavet om på. Parkeringsarealet ud mod vejen er blevet ændret til et lille bed, så arealet ikke slutter så diffust som tidligere.

Ved graverboligen er de inderste rækker sten blevet fjernet, så regnvandet ikke løber ind i graverboligen og beskadiger denne.

Der er desuden blevet lavet et par bede rundt om graverboligen med lidt grønt og et par træer.

Endvidere er den gamle asfalt blevet fjernet, og der er lagt chasse-sten i sted for. I den forbindelse får vi fremhævet vejen til kirken – ”Til Guds ord”.

Inde på kirkegården er diget ændret ved urnegravstederne. Det har hældt meget alvorligt ud over gravstederne. Det ville rådet have ændret, inden grusstien faldt ned i gravstederne. Diget er blevet lavet af granitsten, som også hele kirkegårdsmuren er lavet af.

Arbejdet har på forskellig måde givet lidt problemer med adgangsforholdene til kirken og på kirkegården. Menighedsrådet takker for alles forståelse.
TAK.

Herdis Petersen
formand for stående udvalg
(kirke og kirkegårdsudvalget)


Udvidelse af kirkegården
Nu har Benløse menighedsråd endelig, efter 2 års arbejde købt lidt ekstra jord til kirkegårdens udvidelse.

Arealet ligger mellem den nuværende kirkegård og halvvejs hen til træet på genforeningspladsen.

Det nye areal skal op i niveau med det eksisterende areal på kirkegården.

Den gamle kirkegårdsmur rives ned og rykkes ca. 4 meter længere ud, hvor den bliver genopført.

Det nyerhvervede areal skal udlægges med græsplæne og samme type træer som står i græsplænen med gravsten. Hele området bliver udlagt til urnegravsteder.

Menighedsrådet kan ikke spå om fremtidens begravelsesformer, men vi håber med denne udvidelse, at kirkegården får et areal, der svarer til Benløse Sogns befolkningstal også hvis Benløses boligområder udvides.

Herdis Petersen
formand for stående udvalg
(kirke og kirkegårdsudvalget)


Pleje og vedligeholdelse af gravsted
Selvom man i starten selv ønsker at vedligeholde sit gravsted kan der på et senere tidspunkt indtræffe omstændigheder der vanskeliggør at man fortsætter arbejdet.

Det er altid muligt at bede graverne om at overtage arbejdet. Det betales der for hvert år i januar. Betalingen er forudrettet.

Desuden kan man bestille og betale for granpyntning og blomsterpyntning.

Ændringerne kan ske ved henvendelse til graverne eller kirkeværgen.

Jette Grønbech Larsen, Kirkeværge.