Nye salmebøger på Vesterled

I 2003 udkom den sidste nye salmebog, som vi siden har brugt i kirken.

I forbindelserne med gudstjenesterne på Vesterled har vi været yderst sparsommelige. Vi valgte at slide de gamle salmebøger op.

Vi har med andre ord været afskåret fra at bruge mange nye salmer, som efterhånden er blevet en del både af den kirkelige og også en folkelige tradition. Som eksempel kunne nævnes: ”Du som har tændt millioner af stjerner” og mange andre salmer.

Takket være en donation fra Hanne Marie Motzfeldts Fond har vi her i efteråret fået et sæt nye salmebøger, som vi glæder os til at tage i bruge.

Vi, der har vores gang på Vesterled, siger en stor tak til Hanne Marie Motzfeldts Fond.

Søren Legarth