Menighedsrådet


Præsentation af Benløse sogns menighedsrådMit navn er Connie Jørgensen jeg er med i menighedsrådet på 9. år. Arbejdet i rådet er spændende og byder på mange udfordringer, såsom arrangementer, kirkelige handlinger samt menighedspleje.I det seneste år har jeg været formand for præstegårdsudvalget.
Connie Jørgensen
 


Mit navn er Svend Åge Jørgensen jeg er med i menighedsrådet på 5. år, hvor jeg som kontaktperson og næstformand primært beskæftiger mig med personalepleje.
Arbejdet i rådet er spændende og vidtfavnende og byder på mange udfordringer i det daglige, kirkelige handlinger, arrangementer, menighedspleje for blot at nævne nogle.
Svend Åge Jørgensen
 


Jeg hedder Lillian Jonesen. Jeg ar­bej­der i Ring­sted Hjem­me­pleje og bruger der ud over meget tid i foreningslivet. Det er min anden periode i Benløse Menighedsråd, hvor jeg som sidst sidder i aktivitetsudvalget. Ud over hvad der foregår i kirken, synes jeg også det er vigtigt med aktiviteter i Den Gamle Skole
Lillian Jonesen
 


Jeg er tilbage i menighedsrådet efter en pause på 4 år, hvor jeg i pausen først hjalp til med færdiggørelse af kirkegården og senere var kirkeværge, hvorefter jeg endelig fik fri til at passe godt på mig selv de sidste 2 år af min pause.
Nu er jeg i gang med min 3. valgperiode i menighedsrådet for Benløse Sogn.
Også denne gang er jeg at finde i ”Det stående udvalg” og kaldt i daglig tale ”Kirke og Kirkegårds­udvalget”, hvor jeg er valgt til formand.
Efter en lidt mærkelig opstart i rådet efter nedlukning pga. corona, er udvalget nu i gang med at se på udskiftning af buksbomhækken eller mangel på samme.
Der venter også en stor koordineringsopgave med terrænregulering på nordsiden af kirken i denne valgperiode, hvor både provstiet, stiftet og nationalmuseet skal ind over med godkendelse, før arbejdet kan igangsættes.
Alt imens dagligdags små som store opgaver med alle bygningerne ved kirken skal holdes i stand, så kirkelivet i Benløse Sogn kan blomstre med aktiviteter til glæde for jer læsere.
Jeg vil nok også levere lidt billeder til Kirke Hilsen i denne periode, så bladet bliver spændende at gennemlæse eller -kigge.
Herdis Petersen
 


Mit navn er Arne Bjerring. Jeg flyttede til Benløse for 7 år siden for at være tæt på familie. Jeg har tidligere siddet i menighedsråd i København. Jeg har nu snart siddet i Benløse kirkes menighedsråd i 5 år. Jeg blev genvalgt i 2020. Det er spændende at sidde i et menighedsråd. Der er mange forskelligartede ting der skal tages stilling til. Jeg har jobbet som kirkeværge og det kan populært sagt siges at være menighedsrådets vicevært. Der er mange forskelligartede opgaver. Tingene skal jo holdes vedlige, så der er kontakt til håndværkere, entreprenører mv. Den sidste store opgave var en kloakrenovering af afløb af regnvand fra området omkring koret og ned til hovedkloakken. Der kan naturligvis spørges, om det er så vigtigt, men det er det. Hvis forholdene ikke er i orden forsømmes kirkebygningen og forfalder og så kan der ikke holdes gudstjenester, da der så skal en større renovering i gang, så ja, det er meget vigtigt at forholdene er i orden både udenfor kirkebygningen og indenfor, som også er mit ansvar. De andre bygninger omkring kirken og kirkegården er også mit ansvar Det er også kirkeværgens ansvar at påse, at alt foregår ordentligt på kirkegården. Hvis der er ting der skal bringes i orden kan jeg rette henvendelse til kirke/kirkegårdsudvalget derom eller omvendt. Brugerne af kirkegården kan også rette henvendelse til mig.
Kirken er jo en 800-årig gammel bygning og er ikke vedligeholdelsesfri.
Arne Bjerring
 


Jeg er 75 år, og er nu begyndt på min fjerde periode i menighedsrådet.
Med baggrund i mine oplevelser de første 12 år, vil jeg i det nye menighedsråd arbejde for, at vi fortsat udvikler børne-ungdomsarbejdet, stadig arbejder ud fra at vi er en folkekirke der tilgodeser såvel det traditionelle nemlig højmessen, men også i menighedsrådets arbejde diskuterer, hvordan vi får mere kirke for pengene.
Ligeledes vil jeg arbejde for, at der bliver større aktivitet for sognets beboere i form af studiekredse, tiltag for enlige, og ældre samt udvikle ungdomsarbejdet i form af klubaktiviteter o.l.
Inger Glerup
 


Jeg hedder Ib og har været medlem af menighedsrådet siden 2016. Jeg arbejder som timelærer ved ZBC i Slagelse. Efter en lang nedlukning i coronaperioden er det meget vigtigt at få styrket de forskellige aktiviteter, der foregår i såvel kirken som uden for og specifikt arrangementer, dvs. foredrag, mindre udflugter og ture, som der i sognet er interesse og mulighed for at deltage i.
Med venlig hilsen, så har jeg vist fattet mig i korthed.
Ib Pedersen
 


Mit navn er Kir­sten Olga Hansen.
Jeg blev valgt ind i Benløse Menighedsråd d. 6. oktober 2020, det har jo nok været en underlig start, jeg er blevet taget rigtig fint imod af alle, men Koronaen har jo haft en del indflydelse på Kirkens liv. Jeg er valgt ind i Kirke, Kirkegårds Udvalget, hvor det bl.a. handler om at passe på vores gamle huse Kirken, Den Gamle Skole og Graverboligen, så vores efterkommere også kan få glæde af dem i fremtiden.
Og så er der Kirkegården, som er spændende at følge på alle fire årstider, og hvor vi snart kan sælge urnegravstæder i blomsterbedene. Også aktivitetsudv. er jeg blevet en del af, hvor det er en glæde at være med til at arrangere forskellige oplevelser for borgerne i Sognet.
Jeg er 74 år, gift med Verner, vi har 2 børn, 2 svigerbørn og 7 børnebørn, som vi har stor glæde af at følge på deres færden gennem livet.
De sidste 28 år af mit arbejdsliv, var jeg ansat I Ringsted Kommune, som hjælper i Udekørende Funktion, hvor jeg havde gode kollegaer og herlige borgere i deres eget hjem.
Nu nyder jeg mit Otium i fuld fart.
Kirsten Olga Hansen
 


Susanne Qwist, nyvalgt, lærer i 40 år, gift med Søren Qwist, bosat i Benløse fra 1969-1973, og igen fra 2018. Medlem af Skovbo kommunalbestyrelse i 16 år, formand for Sorø Gymnastik-efterskole i 10 år og forsat aktiv i foreningsarbejde.
Som valgt til menighedsrådet er ordentlighed, åbenhed og imødekommenhed vigtige kriterier for mig.
I kirkegårdsudvalget vil jeg arbejde for at forsætte og justere den udviklingsplan, der er besluttet og fastholde den gode stand Kirken, Den Gamle Skole m.v. har.
I Aktivitetsudvalget vil jeg arbejde for at sognet fortsat er kendt for at møde mennesker med et bredt udvalg af gudstjenester og aktiviteter og dermed være et naturligt mødested.
Susanne Qwist
 


Sognepræst Helene Drejer Lund
Født medlem af menighedsrådet
 


Sognepræst Lone Uldall Jørgensen
Født medlem af menighedsrådet