Kirke og samfund i 1000 år


Foto: Rune Hansen/Roskilde Stift

Uddrag fra ”Kirke og samfund i 100 år”
Roskilde Stift har en så snørklet historie, at vi i 2022 bliver både 100 år og 1000 år. Fra den sene vikingetid i 1022 omfattede Roskilde Stift hele Sjælland med domkirke og bispebolig i Roskilde by, men ved reformationen i 1536 flyttede biskoppen sin bolig til kongens København og omdøbte ved samme lejlighed stiftet til Sjællands Stift.

Roskilde Domkirke med kongegrave og domkapitlet lod sig dog ikke flytte, så Roskilde forblev langt hen ad vejen et kirkeligt centrum på Sjælland. I 1922 gjorde væksten i hovedstadsområdet det påkrævet at udskille København og Nordsjæl­land som et selvstændigt Køben­havns Stift. Denne manøvre betød, at den resterende del af Sjællands Stift igen kunne hedde Roskilde Stift, og at biskoppen igen kunne tage bolig i domkirkebyen. På den måde genopstod Roskilde Stift og er nu både 100 og 1000 år på samme tid. Det er festligt at blive 100 år, men svimlende at runde 1000! Så selvfølgelig er det tusindåret, vi vil fejre – og det gør vi under overskriften ”Kirke og samfund i 1000 år”.

Peter Fischer-Møller