Ny indretning af urnegravsteder/blomsterhaven


1. etape er startet nu, anlægsgartneren regulerer jorden i det østlige område og mod genforeningspladsen, hvor der tidligere har stået fyrtræer.

Arealet mod genforeningspladsen udlægges med græs.

I det østlige område mod vejen bliver der anlagt nye havegange med slotsgrus ind til de nye gravsteder. Rundt om hvert område bliver der sat en jernkant som adskillelse mellem gang og ”blomsterhave”-området.

Arbejdet er blevet delt i 2 etaper, da menighedsrådet ikke i budgettet har penge nok til hele projektet.

Lige præcis hvor i plantningsprogrammet, delingen kommer, er på nuværende tidspunkt noget usikkert.


Når hele projektet er færdigt, bliver det som følgende:
Langs bøgehækken og gangen mod græsplanen tilplantes med blåt vintergrønt som bunddække.

I det nordlige område bliver hver gravsted delt med ”hæk” af bispehue eller benved, samt bundbække af hvid vintergrøn, guldjordbær og storkenæb. Det sydlige område bliver ikke delt i selvstændige gravstedpladser, og området får bunddække af storkenæb, lammeøre, immerbær.

Hvert gravsted bliver tilplantet med blomster af typerne Brunnera macrophylla, Aquelagia alpina, Thalictrum aq ”Album”, Hosta ”Blue wedgwood, Echinacea magnus ”Bady swan white, Hellchorus niger ”Orientalls”, Aster amellus ”Mira”, Anemone jap., Alchemilla mollis, Corydalls lutea, Campanula car. ”Blue clips”, Astratia major ”Alba” og Salvie nemrosa ”Malnacht”.

Den nordlige og sydlige ”blomsthave” bliver delt af en bøgepurhæk i 50-80 cm høje og chausse sten, hvor en bænk placeres, så man kan sidde og nyde haven samt mindes sine kære.

Endvidere laver vi også en 1/5 af lapidarium helt oppe ved nordmuren af kirkegården, så vi kan genplacere de bevaringsværdige gravsten i dette nye område sammen med Alle Helgens Stenen.

Herdis Petersen
Formanden for det stående udvalg