Hvor mennesker er, skal folkekirken også være

Af Pernille Hornum, leder af SPN

Foto: Kim Fomsgaard.


Sjælesorg på Nettet(SPN) er folkekirkens digitale online tjeneste til alle der måtte ønske en sjælesorgssamtale på internettet.

I 2013 blev der taget initiativ til at åbne en virtuel portal til sjælesorgen og i 2016 blev det med Kirkeministeriets godkendelse og en bevilling på 8,3 millioner kr. fra Fællesfonden og landets ti stifter muligt at realisere en organiseret folkekirkelig online chatlinie.

Tanken bag initiativet er, at folkekirken skal være der, hvor mennesker er.

Tallene fra Danmarks Statistik viser danskernes brug af internettet. Mere end 92% af danskerne har online adgang og mere end 87 procent er online hver dag. Så det er helt afgørende at folkekirken også er tilstede på nettet, så alle der har en smartphone, ipad eller en computer kan kontakte en af folkekirkens præster på Sjælesorg.nu og få en sjælesorgssamtale.

Sjælesorg på nettet (SPN) ønsker at bringe sjælesorg ind i den almindelige danskers hverdag via internettet, samt at gøre opmærksom på folkekirkens generelle tilbud om sjælesorg, så enhver, der søger svar eller ønsker sjælesorg, som betyder omsorg for sjælen, bliver gjort bekendt med muligheden for en samtale med en præst om åndelige og eksistentielle spørgsmål.

Sjælesorg på Nettet er mobilt i den forstand, at hvis du har din smartphone eller ipad ved hånden, kan du ved at klikke dig ind på Sjælesorg.nu i åbningstiden chatte med en præst alle vegne fra, på gaden, i bussen, i toget, på arbejdspladsen, i frikvarterne, fra dit hjem.

To overordnede formål
Det 3-årige pilotprojekt, Sjælesorg på Nettet, har to overordnede formål

1. Oprettelse af selve online portalen Sjælesorg.nu, så alle danskere har mulighed for også at kontakte præster for en digital sjælesorgssamtale.

2. At rebrande begrebet sjælesorg og derved øge folks bevidsthed om hvad sjælesorg er og at det er muligt at samtale med præster både ansigt til ansigt med den lokale sognepræst og nu også gennem denne adgang på internettet

Det første år
Sjælesorg.nu blev lanceret den 1. februar 2017 og den 1.marts 2018, et år efter åbningen af den virtuelle portal, er der over 4000 henvendelser på chatten og omkring 3000 gennemførte samtaler. Tallene vidner om et stort behov i befolkningen om at kunne betro sig og dele hvad de har på hjerte og blive lyttet til.

Anonymitet
Sjælesorgssamtalerne mellem konfident og præst på Sjælesorg.nu er fortrolige, anonyme samtaler, hvor både præst og konfident er anonyme. Det betyder at det er muligt at skabe et fordomsfrit rum, i den forstand at køn, alder og udseende ikke bliver forstyrrende eller får betydning for samtalen. De erfaringer vi har høstet det sidste halve år vidner om, at anonymiteten er afgørende for mange af konfidenterne. Flere konfidenter spørger som det første, når de er kommet igennem til en sjælesørger på chatten, om de kan være sikre på, at vi ikke kan se dem, om vi kan bekræfte anonymiteten og om samtalen bliver slettet efterfølgende. Det blik vi kan frygte at opleve i et andet menneskes ansigt, når vi bekender vores inderste tanker og følelser kan få os til at skamme os over vores os selv. Den situation undgår vi, fordi både præsterne og konfidenterne er anonyme på Sjælesorg.nu

Temaer i sjælesorgssamtalen på nettet
Typen af henvendelser og temaerne, der fylder i samtalerne beror ligeledes ofte på at det er muligt at være anonym på chatten. Præstationsangst, kærestesorger, selvmordstanker, angst og frygt, sorg og krise, overgreb, ensomhed, skilsmisse, utroskab, mobning, tvivl og tro, eksamensangst, meningsløshed, seksualitet er bare nogle af de eksistentielle dilemmaer både unge, midaldrende og ældre henvender sig med til præsterne på Sjælesorg.nu. For en overvejende del af konfidenterne er det første gang de har en personlig samtale med en præst. Flere giver udtryk for, at de er glade for samtalen med præsten på Sjælesorg.nu, og at den erfaring gør, at det ikke længere føles fremmed for dem at kontakte den lokale sognepræst, hvis de en anden gang har brug for flere sjælesorgssamtaler.

Folkekirken rammer et essentielt behov hos både unge og ældre
Som sjælesørgere erfarer vi, at på trods af at den digitale sjælesorgssamtale ikke er en fysisk samtale, hvor vi møder det andet menneske ansigt til ansigt, er mødet på chatten med de mange forskellige mennesker med mange forskellige eksistentielle dilemmaer meningsfyldt, både for konfident og sjælesørger.

Med denne digitale indgang til sjælesorgen, hvor der ikke er nogen betingelser eller kriterier for hvem der kan henvende sig, har folkekirken ramt et essentielt behov hos såvel de unge som ældre.