Gudstjenesteliste

4. marts kl. 10, 3. s. i fasten
Søren Legarth

11. marts kl. 10, Midfaste
Majbritt Breinholt Christensen

18. marts kl. 10, Mariæ bebudelsesdag
Søren Legarth

25. marts kl. 10, Palmesøndag
Søren Legarth

29. marts kl.17, Skærtorsdag
Søren Legarth

30. marts kl. 10, Langfredag, liturgisk
Søren Legarth

1. april kl. 10, Påskedag
Majbritt Breinholt Christensen

2. april kl. 10, 2. påskedag
Majbritt Breinholt Christensen

8. april kl. 10, 1. s. e. påske
Majbritt Breinholt Christensen

15. april kl. 10, 2. s. e. påske
Søren Legarth

22. april kl. 10, 3. s. e. påske
Majbritt Breinholt Christensen

27. april kl. 9.30 og 11, Bededag. Konfirmation
Søren Legarth

28. april kl. 10 og 11.30, Konfirmation
Majbritt Breinholt Christensen

29. april kl. 9.30 og 11, 4. s. e. påske, Konfirmation
Søren Legarth

5. maj kl.11, Konfirmation
Majbritt Breinholt Christensen

6. maj kl. 10, 4. s. e. påske
Majbritt Breinholt Christensen

10. maj kl. 10, Kristi Himmelfartsdag
Søren Legarth

13. maj kl. 10, 6. s. e. påske
Søren Legarth

20. maj kl. 10, Pinsedag
Majbritt Breinholt Christensen

21. maj kl. 10, 2. pinsedag
Majbritt Breinholt Christensen

27. maj kl. 10, Trinitatis
Søren Legarth

3. juni kl. 10, 1. s. i trin.
Majbritt Breinholt Christensen