Gudstjenesteliste

6. februar kl. 10, Sidste s.e.h.3 k.
Søren Legarth

13. februar kl. 10, Septuagesima
Lone Uldall Jørgensen

20. februar kl. 10, Seksagesima
Søren Legarth

27. februar kl. 10, Fastelavn
Lone Uldall Jørgensen

6. marts kl. 10, 1. s. i fasten
Søren Legarth

13. marts kl. 10, 2. s. i fasten
Søren Legarth

20. marts kl. 10, 3. s. i fasten
Lone Uldall Jørgensen

27. marts kl. 10, Midfaste
Lone Uldall Jørgensen

3. april kl. 10, Mariæ bebudelsesdag
Søren Legarth

10. april kl. 10, Palmesøndag
Lone Uldall Jørgensen

14. april kl. 17, Skærtorsdag
Søren Legarth

15. april kl. 10, Langfredag
Søren Legarth

17. april kl. 10, Påskedag
Lone Uldall Jørgensen

18. april kl. 10, Anden påskedag
Lone Uldall Jørgensen

24. april kl. 10, 1.s.e. påske
Søren Legarth

1. maj kl. 10, 2.s.e. påske
Søren Legarth

7. maj kl. 10, Konfirmation
Lone Uldall Jørgensen

8. maj kl. 10, 3.s.e. påske
Lone Uldall Jørgensen

13.maj kl. 10.30, Bededag, Konfirmation
Søren Legarth

14. maj kl. 9.30 og kl. 11.00, Konfirmation
Lone Uldall Jørgensen

15. maj kl. 9.30 og kl. 11.00, 4.s.e. påske. Konfirmation
Søren Legarth

22. maj kl. 10, 5.s.e. påske
Lone Uldall Jørgensen

26. maj kl. 10, Kristi himmelfarts dag
Søren Legarth

29. maj kl. 10, 6.s.e. påske
Søren Legarth