Adresser og træffetider

Sognepræst:
Sognepræst (KBF):
Helene Drejer Lund
Præstevej 26, Benløse
Tlf. 29 26 25 39
hedl@km.dk
Træffes efter aftale
Mandag fri

Sognepræst:
Lone Uldall Jørgensen
Benløse By 43, Benløse
Tlf. 23 30 86 89
luj@km.dk
Træffes efter aftale. Fredag fri

Graver:
benloese@ringstedsogn.dk
Tlf. 57 61 11 61, tast 2,
mandag-fredag 10.00-13.00

Kirketjener:
Anne Mette Hansen
Kontor: Benløse By 45
Tlf. 20 56 51 89
benloesekirketjener@gmail.com

Organist:
Lone Svolgaard Jensen
Tlf. 24 23 19 75
lone.bk@mail.dk

Kirkesanger:
Jeanne Grubbe

Henvendelser vedr. kirkegården:
Kirkeværge
Arne Bjerring
Diget 17
Tlf: 51 29 09 49
ebjerring@outlook.dk

Formand for menighedsrådet:
Inger Glerup
Arsenalet 1B, Tlf. 21 20 10 32
glerup.inger@gmail.com

Kasserer:
Jette Mørkedal
Dron. Margrethesvej 9, Ringsted
Tlf. 57 61 07 68