Priser for ydelser på Ringsted-Sorø Provstis Kirkegårde

Gældende pr 1. januar 2014

Taksterne for de nævnte ydelser er ens for alle Provstiets kirkegårde. Dertil kan komme andre ydelser, som den enkelte kirkegård ønsker at tilbyde. Taksterne for disse aftales individuelt med Provstiudvalget og medtages i den pågældende kirkegårds ydelseskatalog (takstblad).

Priser vedrørende ren- og vedligeholdelse samt pyntning og timeløn er opgivet med moms.

Barn til og med 14 år betragtes ved tildeling af medlemstilskud som medlem, hvis barnet selv eller mindst 1 af forældremyndighedsindehaverne er medlem af Folkekirken.

ERHVERVELSE
8051 Gravsted med 1 begravelsesplads 8.848,25 kr.
1501 Hækklipning obligatorisk i 30 år 5.532,90 kr.
8115 Tilskud til medlem af Folkekirken gravsted med 1 kisteplads 8.848,25 kr.

8052 Gravsted med 2 begravelsespladser 17.696,50 kr.
1502 Hækklipning obligatorisk i 30 år 7.813,20 kr.
8125 Tilskud til medlem af Folkekirken gravsted med 2 kistepladser 17.696,50 kr.

8210 Tillæg pr. kisteplads 8.848,25 kr.
1511 Hækklipning obligatorisk i 30 år 2.280,00 kr.
8215 Tilskud til medlem af Folkekirken ekstra kisteplads 8.848,25 kr.

8081 Urnegravsted 1.061,23 kr.
1521 Hækklipning obligatorisk i 10 år 1.085,30 kr.
8215 Tilskud til medlem af Folkekirken urnegravsted 1.061,23 kr.

8110 1 kisteplads i fællesgrav (kendt eller anonym) 8.848,25 kr.
2011 Pleje 1 kisteplads pr år. Obligatorisk i 30 år 8.764,80 kr.
8115 Tilskud til medlem af Folkekirken 1 kisteplads 8.848,25 kr.

8120 2 kistepladser i fællesgrav (kendt eller anonym) 17.696,50 kr.
2012 Pleje 2 kistepladser pr år. Obligatorisk i 30 år 14.581,20 kr.
8125 Tilskud til medlem af Folkekirken 2 kistepladser 17.696,50 kr.

8310 Urneplads (1-2 urner) i fællesgrav (kendt eller anonym) 1.061,23 kr.
2002 Pleje 1-2 urnepladser. Obligatorisk i 10 år 2.570,20 kr.
8315 Tilskud til medlem af Folkekirken 1-2 urnepladser 1.061,23 kr.

FORNYELSE og FORLÆNGELSE
Prisen udregnes som henholdsvis 1/30 (kiste) og 1/10 (urne) af ovenstående priser ganget med antal år, gravstedet ønskes forlænget.

BEGRAVELSE
9000 Gravkastning 5.496,90 kr.
9005 Tilskud til medlem af Folkekirken 5.496,90 kr.

9020 Gravkastning barnegrav 1.706,80 kr.
9025 Tilskud til medlem af Folkekirken 1.706,80 kr.

9050 Urnenedsættelse 491,96 kr.
9055 Tilskud til medlem af Folkekirken 491,96 kr.

9060 Urnenedsættelse dobbelt dybde 753,00 kr.
9061 Tilskud til medlem af Folkekirken 753,00 kr.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
1201 Udvidet pleje og vedligeholdelse kistegravsted pr. år 744,97 kr.
1202 Udvidet pleje og vedligeholdelse dobbelt kistegravsted pr. år 1.067,25 kr.
1214 Udvidet pleje og vedligeholdelse ekstra kisteplads pr. år 322,28 kr.
1221 Udvidet pleje og vedligeholdelse urnegravsted pr. år 462,84 kr.
1222 Udvidet pleje og vedligeholdelse 2 urnegravsteder pr. år 744,97 kr.

GRANDÆKNING
5001 Grandækning eller granpyntning 1 kisteplads 357,42 kr.
5014 Grandækning eller granpyntning ekstra kisteplads 119,48 kr.
5021 Grandækning eller granpyntning urnegravsted 237,95 kr.
5028 Grandækning eller granpyntning ekstra urneplads 79,32 kr.

BLOMSTERPYNTNING
6400 Forårsblomster (Stedmoder) pr. plante 13,75 kr.
6500 Sommerblomster (Is Begonia) pr. plante 16,57 kr.

TIMELØN
7005 Timeløn for ekstraordinære arbejder 309,23 kr.

RESERVATION
Hvis kirkegården giver mulighed for reservation af gravsted, opkræves der årligt 200,00 kr. for fastholdelse af reservationen.