Kirkelig aktivitetskalender for Benløse sogn

22. februar kl. 10
Sangcafe i Den gamle skole

23. februar kl. 19
Pensionistsammenkomst på Byskovskolen

7. marts kl. 15
Strikkeklubben mødes i Den gamle skole

15. marts kl. 19
Sogneaften i Den gamle skole

29. marts kl. 10
Sangcafé i Den gamle skole

30. marts kl. 19
Pensionistsammenkomst på Byskovskolen
(Tilmelding nødvendig)

2.-10. april
Påskeløb for hele familien på kirkegården

6. april kl. 17
Skærtorsdagsspisning i Den gamle skole
Starter med gudstjeneste i kirken
(Tilmelding nødvendig)

8.-12. maj
Minikonfirmander
(Tilmelding nødvendig)

25. maj kl. ca. 10
Udflugt for pensionistforeningen

29. maj kl. 10.30
Friluftsgudstjeneste i Kærehave Skov